+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

Operační program Praha – pól růstu ČR (Výzva 54)

 

Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001836

 

Název projektu

ZŠ Jitřní - pomáháme dětem k úspěchu

 

V rámci operačního programu ZŠ Jitřní realizuje následující projekty:

 

1. Volnočasový klub - rozvoj kompetence dětí v oblasti vzájemného porozumění, zájmu o odpovědnost za to, co se děje v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti. Podpora mezikulturního vzdělávání v návaznosti na hlavní výuku, integrační aktivity na podporu integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) formou zážitkového učení.

 

2. Intenzivní jazykové kurzy ČJ jako druhého jazyka dítěte s cílem odstraňovat zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem (OMJ) při dosažení školního úspěchu, začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků nejen ve třídě. 

 

3. Komunitně osvětová setkávání.

 

4. Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí ve škole.

 

5. Projektová výuka.


Operační program Praha – pól růstu ČR (Výzva 49)

 

Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001354

 

Název projektu

ZŠ Jitřní - otevřená škola

 

V rámci operačního programu ZŠ Jitřní realizuje následující projekty:

 

1. Volnočasový klub - rozvoj kompetence dětí v oblasti vzájemného porozumění, zájmu o odpovědnost za to, co se děje v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti. Podpora mezikulturního vzdělávání v návaznosti na hlavní výuku, integrační aktivity na podporu integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) formou zážitkového učení.

 

2. Intenzivní jazykové kurzy ČJ jako druhého jazyka dítěte s cílem odstraňovat zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem (OMJ) při dosažení školního úspěchu, začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků nejen ve třídě. 

 

3. Komunitně osvětová setkávání.

 

4. Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí ve škole.

 

5. Projektová výuka.

Šablony MŠMT


Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II) – ZŠ Jitřní – Moderní škola pro všechny.


V rámci operačního programu ZŠ Jitřní realizuje následující projekty:


1. Doučování žáků ZŠ Jitřní ohrožených školním neúspěchem.


2. Klub pro žáky ZŠ Jitřní - klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení.


3. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ Jitřní - rozšíření výuky o práci s digitálními technologiemi (tablety).


4. Využití ICT ve vzdělávání v ŠD Jitřní - rozvoj digitálních kompetencí (tablety).
Šablony MŠMT


Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III) – ZŠ Jitřní – Moderní škola pro všechny II.


V rámci operačního programu ZŠ Jitřní realizuje následující projekty:


1. Doučování žáků ZŠ Jitřní ohrožených školním neúspěchem.


2. Klub pro žáky ZŠ Jitřní - klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení.


3. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ Jitřní - rozšíření výuky o práci s digitálními technologiemi (tablety).


Text...