+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

PROJEKT ZŠ Jitřní - inkluzivní škola je spolufinancován Evropskou unií.

- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin - Operační program Jan Amos Komenský


Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0006556V rámci operačního programu ZŠ Jitřní realizuje následující projekty:


1. Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ.


2. Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ. 


3. Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ.


4. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ.


5. Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD.


6. Inovativní vzdělávání žáků v ŠD.

PROJEKT ZŠ Jitřní - inkluzivní škola je spolufinancován Evropskou unií. - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupinOperační program Praha – pól růstu ČR (Výzva 54)

 

Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001836

 

 

Operační program Praha – pól růstu ČR (Výzva 54)

 

Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001836

 

Název projektu

ZŠ Jitřní - pomáháme dětem k úspěchu

 

V rámci operačního programu ZŠ Jitřní realizuje následující projekty:

 

1. Volnočasový klub - rozvoj kompetence dětí v oblasti vzájemného porozumění, zájmu o odpovědnost za to, co se děje v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti. Podpora mezikulturního vzdělávání v návaznosti na hlavní výuku, integrační aktivity na podporu integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) formou zážitkového učení.

 

2. Intenzivní jazykové kurzy ČJ jako druhého jazyka dítěte s cílem odstraňovat zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem (OMJ) při dosažení školního úspěchu, začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků nejen ve třídě. 

 

3. Komunitně osvětová setkávání.

 

4. Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí ve škole.

 

5. Projektová výuka.


Operační program Praha – pól růstu ČR (Výzva 49)

 

Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001354

 

Název projektu

ZŠ Jitřní - otevřená škola

 

V rámci operačního programu ZŠ Jitřní realizuje následující projekty:

 

1. Volnočasový klub - rozvoj kompetence dětí v oblasti vzájemného porozumění, zájmu o odpovědnost za to, co se děje v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti. Podpora mezikulturního vzdělávání v návaznosti na hlavní výuku, integrační aktivity na podporu integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) formou zážitkového učení.

 

2. Intenzivní jazykové kurzy ČJ jako druhého jazyka dítěte s cílem odstraňovat zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem (OMJ) při dosažení školního úspěchu, začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků nejen ve třídě. 

 

3. Komunitně osvětová setkávání.

 

4. Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí ve škole.

 

5. Projektová výuka.

Šablony MŠMT


Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II) – ZŠ Jitřní – Moderní škola pro všechny.


V rámci operačního programu ZŠ Jitřní realizuje následující projekty:


1. Doučování žáků ZŠ Jitřní ohrožených školním neúspěchem.


2. Klub pro žáky ZŠ Jitřní - klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení.


3. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ Jitřní - rozšíření výuky o práci s digitálními technologiemi (tablety).


4. Využití ICT ve vzdělávání v ŠD Jitřní - rozvoj digitálních kompetencí (tablety).
Šablony MŠMT


Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III) – ZŠ Jitřní – Moderní škola pro všechny II.


V rámci operačního programu ZŠ Jitřní realizuje následující projekty:


1. Doučování žáků ZŠ Jitřní ohrožených školním neúspěchem.


2. Klub pro žáky ZŠ Jitřní - klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení.


3. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ Jitřní - rozšíření výuky o práci s digitálními technologiemi (tablety).Text...