+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

Provoz vnějšího školního sportovního areálu ZŠ Jitřní po dobu letních školních prázdnin


Vnější školní sportovní areál je od 1. července do 31. srpna 2022 veřejnosti volně zpřístupněn v pracovní dny od 15:00 do 20:00 hod. Ve dnech 11. - 22. července a 15. - 26. srpna 2022 bude areál pro veřejnost přístupný až od 17:00 hod.

Areál není přístupný o sobotách, nedělích, státem uznaných svátcích a nepříznivém počasí.


Právo přednostního užívání sportovišť mají placené pronájmy.Upozorňujeme návštěvníky na povinnost dodržovat provozní řády sportovišť a pokyny zaměstnanců školy. 


Budova ZŠ Jitřní, její vnitřní prostory a venkovní sportovní areál jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Správcem zpracování je ZŠ Jitřní.


V Praze dne 30. 6. 2022


Mgr. Milena Hartigová, v. r.

ředitelka ZŠ Jitřní