+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

V případě žádosti o pronájem vnějších sportovišť a tělocvičen (případně učeben) pište na e-mail skola@zsjitrni.cz, případně volejte ekonomku školy Ing. Evu Kubů - 244 466 550.
Provoz vnějšího školního sportovního areálu ZŠ Jitřní pro veřejnost 


Vnější školní sportovní areál je od 1. září do 31. října a od 1. dubna do 30. června veřejnosti volně zpřístupněn v pracovní dny od 17:00 do 20:00 hod.


Po dobu letních prázdnin je areál veřejnosti zpřístupněn v pracovní dny od 15:00 hod. do 20:00 hod.


Právo přednostního užívání sportovišť mají placené pronájmy. Vstup na beach volejbalové hřiště je možný pouze po předchozí rezervaci a zaplacení pronájmu.


Upozorňujeme návštěvníky na povinnost dodržovat provozní řády sportovišť a pokyny zaměstnanců školy. Zároveň upozorňujeme, že v areálu nejsou k dispozici toalety ani šatny, pouze chemické WC.


Budova ZŠ Jitřní, její vnitřní prostory a venkovní sportovní areál jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Správcem zpracování je ZŠ Jitřní.