+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

Komunitní setkání „Doprava a bezpečnost v ulici Jitřní“

Oz

Toto komunitní setkání se uskutečnilo dne 9. října 2019 od 16:30 hod. v prostoru vstupní haly a schodiště do základní školy. Během více než dvou hodin se vyučující, rodiče, děti i mnozí z obyvatel z blízkého okolí věnovali problémům s dopravní situací před školou a v jejím okolí. Již před dvěma roky se v rámci projektu Bezpečná cesta do školy monitoroval pohyb žáků a vozidel zvláště v nezatíženějším čase před začátkem školního vyučování. Následně byl připraven projekt úpravy komunikací a dopravního značení. Projekt byl prozatím odložen, což je pro účastníky zklamáním, ale rozhodli se ve společné snaze o zlepšení situace pokračovat.


Komunitní setkání „Děti a jejich návyky pro udržitelný životní styl v komunitě“

Oz

Toto netradiční komunitní setkání se uskutečnilo 15. října 2019 od 14:00 do 16:00 hod. Jeho tématem bylo osvojení návyku ekologicky trvale udržitelného životního stylu, který nezatěžuje životní prostředí. Před základní školou se sešli zástupci různých generací sepjatých se školou místem bydliště či pouhou školní docházkou. V rámci úvodní prezentace ve vstupní hale školy se účastníci seznámili se základními pravidly třídění odpadů, zjistili, co do přírody skutečně nepatří, a jaké mají různé předměty délku rozpadu. Seznámili se i se základy kompostování. Následně všichni společně vyrazili do okolní přírody, kde se snažili vysbírat co nejvíce věcí, které do přírody skutečně nepatří. Nalezené odpadky pak samozřejmě i vytřídili do správných odpadních nádob.

 


Komunitní setkání „Památka zesnulých“ na různých místech Evropy

Oz

Památce zesnulých jsme se v minulých letech věnovali cestou populárního Halloweenu. I díky projektové podpoře jsme mohli ve školním roce 2019/2020 rozšířit zorné pole i do Evropy. Dne 31. října 2019 se během prvních dvou vyučovacích hodin mohli žáci i návštěvníci seznámit s tradicemi souvisejícími s památkou zesnulých. Byly připraveny speciálně vyzdobené učebny, mezi kterými návštěvníci kolovali. Rodiče napříč komunitou připravili tradiční pokrmy, které reprezentovali země jejich původu. Vzpomínku na zesnulé doplnila hudba, písně i masky, výrobu některých z nich si mohli návštěvníci sami vyzkoušet. Náhled do multikulturních vztahů přinesla v rámci své prezentace Mgr. Šilhanová, která se této problematice věnuje i profesně.


Komunitní setkání „Setkání s palubním střelcem 311. Československé bombardovací perutě RAF Tomášem Lomem“

Oz

ZŠ Jitřní v minulém školním poprvé realizovala komunitní setkání při příležitosti adventu a rozsvěcení vánočního stromu ZŠ Jitřní. Na základě velkého úspěchu mezi žáky, rodiči, učiteli, obyvateli Hodkoviček se škola rozhodla svou aktivitu ještě rozšířit. Dne 2. prosince 2019 se od 15:00 do 17:00 hod. konal v prostorách vstupní haly do školy, přilehlých chodbách i učebnách vánoční jarmark, doplněný o ukázky tradic různých národností. Na vánočním jarmarku mohli návštěvníci získat již hotové výrobky či v rámci dílniček si mohli vánoční ozdoby či doplňky sami vyrobit. Mísení generací i kultur přispělo k vzájemnému porovnávání historických tradic i současnosti.


Komunitní setkání „Rozsvěcení vánočního stromečku 1“

Oz

ZŠ Jitřní v minulém školním poprvé realizovala komunitní setkání při příležitosti adventu a rozsvěcení vánočního stromu ZŠ Jitřní. Na základě velkého úspěchu mezi žáky, rodiči, učiteli, obyvateli Hodkoviček se škola rozhodla svou aktivitu ještě rozšířit. Dne 2. prosince 2019 se od 15:00 do 17:00 hod. konal v prostorách vstupní haly do školy, přilehlých chodbách i učebnách vánoční jarmark, doplněný o ukázky tradic různých národností. Na vánočním jarmarku mohli návštěvníci získat již hotové výrobky či v rámci dílniček si mohli vánoční ozdoby či doplňky sami vyrobit. Mísení generací i kultur přispělo k vzájemnému porovnávání historických tradic i současnosti.


Komunitní setkání „Rozsvěcení vánočního stromečku 2“

Oz

Na vánoční jarmark a dílničky v rámci komunitní setkání při příležitosti adventu navázalo i společné zpívání vánočních písní a rozsvěcení vánočního stromu ZŠ Jitřní. Před hlavním vchodem do školní budovy se 2. prosince 2019 v 17:00 hod. začali shromažďovat současní i minulí žáci, rodiče, obyvatelé okolních domů i náhodní kolemjdoucí. Mnozí přinesli i občerstvení, kterým obdarovali přítomné i náhodné kolemjdoucí. K dispozici byli i výrobky z předchozích vánočních dílniček. K vánoční pohodě i zpěvu zazněly tradiční klasické i moderní písně v podání učitelů školy a sboru několika desítek účastníků tohoto komunitního setkání. V 19:00 hod. se slavnostně rozsvítil vánoční strom ŽŠ Jitřní. Skupinky účastníků zůstávaly v družných rozhovorech i dlouho po skončení tohoto komunitního setkání.