+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky


Od 22. 2. do 28. 2. 2021 jsou jarní prázdniny. Neprobíhá ani distanční výuka. V provozu není školní družina. Nejsou poskytovány obědy.


Informace k výuce a stravování do 19. 2. 2021  


Výuka

Prezenční výuka probíhá pouze pro přípravný, první a druhý ročník. Ostatní ročníky mají výuku distanční formou. Začátek výuky pro prezenční i distanční formu je v 8:00 hod., výuka probíhá podle platného rozvrhu. V případě distanční výuky na prvním stupni lze u on-line výuky rozdělit žáky do více menších skupin a rozvrh dodržovat pouze rámcově. U druhého stupně mohou být některé on-line hodiny nahrazeny samostatnou prací, případně zkráceny.


Družina

Ranní družina není v provozu. Odpolední družina je v provozu pouze pro nultý, první a druhý ročník.


Stravování

Po dobu avizované rekonstrukce mateřské školy se děti z mateřské školy stravují v jídelně naší základní školy. Vzhledem k hygienickým pravidlům a protiepidemickým opatřením není možný souběh stravování a žáci naší školy se mohou stravovat až po odchodu dětí z mateřské školy.


Mateřská škola: 11:00 – 12:00 hod.

Prezenční výuka: 12:10 – 13:10 hod.

Distanční výuka: výdej stravy formou „take-away“ od 13:15 do 14:15 hod. u výdejního pultu ve školní jídelně do vlastních nádob. Oběd nebude možné konzumovat ve školní jídelně. Vstup do školní jídelny je bránou od vstupů do družin, před vstupem do jídelny je nutné se přezout a použít desinfekci.


(aktualizováno 13.2.2021)


Patron pro děti - pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným

 

Městská část Praha 4 připravila ve spolupráci s Nadací Sirius další  projekt finanční pomoci dětem v Praze 4, tentokrát k zahájení školního roku 2020/2021.

Konkrétní informace o tomto i dalších projektech, ale také návod, jak si lidé ohrožení finančními problémy mohou o pomoc zažádat, nebo jak naopak dárci mohou pomoci, najdete na webu
Patrona dětí.


Využijte možnosti pořídit Vašim potomkům ISIC card Školák cestou ZŠ Jitřní. Pomáhá a šetří. Platí 5 let, maximálně však po dobu školní docházky. Více informací zde.


Provoz vnějšího školního sportovního areálu ZŠ Jitřní během školního roku 2020/2021 

 

 

Vnější školní sportovní areál je veřejnosti volně zpřístupněn od 1. 9. 2020 do 30. 10. 2010 a od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, a to pouze v pracovní dny od 17:00 do 19:30 hod. Areál není přístupný o sobotách, nedělích, státem uznaných svátcích a nepříznivém počasí. Právo přednostního užívání sportovišť mají placené pronájmy.

 

Upozorňujeme návštěvníky na povinnost dodržovat provozní řády sportovišť. 

 

Budova ZŠ Jitřní, její vnitřní prostory a venkovní sportovní areál jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Správcem zpracování je ZŠ Jitřní.

 

Mgr. Milena Hartigová

ředitelka ZŠ Jitřní