+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - HodkovičkyZŠ Jitřní přechází od 17. 1. 2022 na distanční výuku. Bližší informace naleznete na Nástěnce školy v aplikaci Bakaláři.VÝBĚR Z INFORMACÍ MŠMT PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

 

 Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).

 

 Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení ochranného prostředku. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.

 

 V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).

 


 

Provoz vnějšího školního sportovního areálu ZŠ Jitřní během školního roku 2021/2022

 

Vnější školní sportovní areál je veřejnosti volně zpřístupněn od 1. 9. 2021 do 30. 10. 2021 a od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022, a to pouze v pracovní dny od 17:00 do 19:30 hod. Areál není přístupný o sobotách, nedělích, státem uznaných svátcích a nepříznivém počasí.

 

Právo přednostního užívání sportovišť mají placené pronájmy.

 

Beach volejbalového hřiště je možno používat pouze po předchozí rezervaci a platbě za pronájem.

 

Upozorňujeme návštěvníky na povinnost dodržovat provozní řády sportovišť a dbát pokynů zaměstnanců školy. 

 

Budova ZŠ Jitřní, její vnitřní prostory a venkovní sportovní areál jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Správcem zpracování je ZŠ Jitřní.

 

Mgr. Milena Hartigová, v. r.

ředitelka ZŠ Jitřní

 

 


 

Vážení návštěvníci našich internetových stránek,

máte pět minut času?

 

Pohodlně se usaďte a využijte ho k relaxaci při prohlídce naší školy.

 

Vítejte na palubě ZŠ Jitřní :-)

 


 

Zvažujete o tom, kterou základní školu vybrat?

 

Hledáte důvod pro své rozhodnutí?

 

Věnujte nám střípek svého času, pomůžeme vám s rozhodováním :-)
Patron pro děti - pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným

 

Městská část Praha 4 připravila ve spolupráci s Nadací Sirius další  projekt finanční pomoci dětem v Praze 4, tentokrát k zahájení školního roku 2020/2021.

Konkrétní informace o tomto i dalších projektech, ale také návod, jak si lidé ohrožení finančními problémy mohou o pomoc zažádat, nebo jak naopak dárci mohou pomoci, najdete na webu
Patrona dětí.


Využijte možnosti pořídit Vašim potomkům ISIC card Školák cestou ZŠ Jitřní. Pomáhá a šetří. Platí 5 let, maximálně však po dobu školní docházky. Více informací zde.