+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

„Čas příběhů“ – tvořivé dílny zaměřené na konkrétní zemi, ze které pochází skupina cizinců žijící v ČR

Oz

Tvořivá dílna zaměřená na kultury jiných národů, během které děti umělecky ztvární dvojjazyčně vyprávěnou pohádku pomocí výtvarných technik, které jsou pro danou zemi typické. Součástí programu je i symbolická ochutnávka tradičního pokrmu. Cílové země: Rusko, Ukrajina, Španělsko, Namibie, Austrálie. Povědomí rodičovské veřejnosti bylo rozšířeno o dovednost vytváření hodnost a postojů tak, aby lidé v komunitě a škole byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních problémů s globálním přesahem. Téma samo bylo postaveno tak, aby byl velký prostor pro zapojení rodičů a dětí do přípravy a programu, rodiče připravili občerstvení v podobě malých specialit z každé země, dále jsme požádali o přípravu malého informačního letáku základní slovní zásoby zúčastněných zemí, děti pak předem nacvičily dvojjazyčné divadelní ztvárnění pohádky. Obě odbornice v úvodu představily jednotlivé země, které díky zapojení rodičů měly v našem komunitním setkání účast, pomocí různých drobných komunikačních technik naučili všechny zúčastněné, jak od spolužáka, rodiče s OMJ získat potřebné informace pro spolupráci a najít pochopení pro interkulturní rozdíly.


Stromky patří do lesa: Netradiční Vánoce v naší komunitě

Oz

Hlavním cílem našeho setkání bylo získání podnětů od obyvatel – komunity v oblasti Hodkoviček, zapojení seniorů do předvánoční atmosféry, upevnění komunitního ducha v oblasti školy, zapojení různých národnostní žijících v oblasti Hodkoviček (dětí, které navštěvují naši školu). Setkání přispělo k rozvoji kompetencí dětí v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě a otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti. Povědomí rodičovské veřejnosti bylo rozšířeno o dovednost vytváření hodnost a postojů tak, aby lidé v komunitě a škole byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních problémů s globálním přesahem. Rodiče i žáci se velice pěkně zapojili do setkání, ze strany rodičů bylo vyrobeno a přineseno občerstvení z různých kultur, některé maminky měly připraveny recepty, jak vánoční dobroty vyrábějí, dále rodiče připravili malá vyprávění o tradicích Vánoc v jejich zemích původu, děti nacvičily předem dvě koledy z každé země, konkrétně tedy deset cizojazyčných koled, byly připraveny různé hry a tradiční zvyky. Odborníci vnesli nový pohled na národnostní zastoupení v oblasti Hodkoviček, na základě prezentace jejíž součástí byly i dobové fotografie a ukázky z novin měli všichni zúčastnění možnost vidět, že historicky měla oblast Hodkoviček a Braníku poměrně velké multikulturní zastoupení, kdy několik rezidentů z cizojazyčné části obce bylo i velmi aktivních v občanské společnosti.

 


Adventní setkání s tvořením vánočních dárků tradičních v různých částech světa

Oz

Zapojení seniorů různých národností do spolupráce se školou a komunitou v rámci seznámení s vánočními zvyky a tradicemi různých zemí. Povědomí rodičovské veřejnosti bylo rozšířeno o dovednost vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé v komunitě a škole byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních problémů s globálním přesahem. Již ve značném předstihu byli osloveni senioři (babičky, dědové) žáků naší školy, kteří jsou různých zemí původu, toto se setkalo s velkým nadšením, byly nakoupeny ingredience, připraveny recepty k výměně a domluven program, naopak někteří dědečkové nadšeně přispěli k výrobě různých tradičních dekorací a ozdob, děti nadšeně překládaly a všeho dění se zúčastnily. Pan Caldr, díky jeho dlouhodobé aktivní práci v komunitě Hodkoviček a na Praze 4 (zastupitel P4) měl možnost dohledat a prezentovat, jak občanská společnost fungovala, jak byly Vánoce slaveny – vše dokládal fotografiemi, výstřižky a prezentací na interaktivní tabuli v jídelně školy.


Jarní cesta kolem světa – jakým způsobem se děti vzdělávají v jiných zemích

Oz

Představení a přiblížení konceptů vzdělávání v západoevropských zemích (vzdělávací plány, poradenská činnost, komunikace mezi školou a rodiči). Povědomí rodičovské veřejnosti bylo rozšířeno o dovednost vytváření hodnost a postojů tak, aby lidé v komunitě a škole byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních problémů s globálním přesahem. Naši školu navštěvují žáci, jejichž rodiče jsou německé, britské, australské a americké národnosti. Rodiče se nabídli, že po přiblížení vzdělávacího systému jednotlivých zemí odborníky, následně sdělí své zkušenosti a porovnají je s naším vzdělávacím systémem. Následně se aktivně zapojili do výběru aktivit, které by mohly být přeneseny ze struktury školství jiných zemí do konkrétního běhu naší školy. Oba odborníci měli připravenu prezentaci ke dvěma zemím, které jsou jim vlastní zkušeností blízké. Vždy po přiblížení jednoho ze vzdělávacích systému byly vypíchnuty zajímavosti, které prezentujícím přišly jako podmětné pro zanesení do systému komunikace a vzdělávání na naší škole.


Zahradní slavnost 2021 - Slavíme a ochutnáváme v naší komunitě (každý národ vaří jinak)

Oz

Propojení komunity Hodkoviček (Braník) v rámci jednotlivých národností a jejich stravovacích zvyků a pravidel. Povědomí rodičovské veřejnosti bylo rozšířeno o dovednost vytváření hodnost a postojů tak, aby lidé v komunitě a škole byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních problémů s globálním přesahem. Rodiče i žáci se velice pěkně zapojili do setkání, ze strany rodičů byly připraveny ingredience a recept k jednomu tradičnímu slavnostnímu desertu, který se váže k náboženství či netradičnímu svátku dané země, ve spolupráci s odborníky pak bylo vysvětleno, proč a s jakou tradicí se tento desert připravuje a jaká pravidla konzumace se k dané zemi a stravování váží. U třech receptů byli rodiče přímo u přípravy v naší školní cvičné kuchyňce. Odbornice spolupracovaly s rodiči a připravili prezentace zvyků, pravidel a tradic u stravování v jednotlivých zastoupených zemích. Následně se zúčastnily výroby a diskuse nad zajímavostmi v pravidlech stolování, která se týkaly hlavně náboženských pravidel.


2/9/2021 Sportovní odpoledne kolem světa – komunitní setkání s dotykem šesti mezinárodních sportů

Oz

Na úvod školního roku jsme se podívali na různé zahraniční sporty. Navázali jsme tak na sportovní tradici školy a Ondřej Perušič, David Schweiner, Andrea Tomasis a Ing. Marek Svačina si připravili prezentace nabité nejen fakty, ale i zábavnými historkami. Využili jsme tak nejen naše sportovní znalosti, ale i jazykové dovednosti. Účastníci se dozvěděli, jaké jsou národní sporty v Anglii, Německu a Španělsku, jak vznikly, jak získaly svůj význam v dané zemi, ale i jak se proměňovaly vlivem historických a kulturních událostí v daných zemích i globálním kontextu. Jako bonus si účastníci odnášeli novou slovní zásobu v daných jazycích a měli příležitost si ji i hravou formou procvičit. Na závěr jsme si povídali i o možnostech, kde tyto sporty hrát u nás a jak multikulturní témata zapojujeme do výuky tělesné výchovy. Odpolední setkání si užili nejen sportovní fanoušci, ale i humanitně zaměření účastníci, takže si každý přišel na své v příjemné atmosféře.


10/11/2021 Setkání s válečným zpravodajem Mgr. Martinem Novákem (jak nás může výrazně ovlivnit dění ve světě – informace fakenews)

Oz

Na další setkání jsme si naplánovali stále aktuální téma, které bohužel mnohdy negativně prostupuje celou společností. Chtěli jsme tedy téma představit jinou formou a tak, aby bylo srozumitelné i pro naše žáky, kteří dostávají většinou útržkovité informace z médií. Podívali jsme se na téma politických konfliktů a uprchlických krizí očima odborníka, který s nimi má zkušenost z první ruky. Povídání bylo velmi diskuzní, účastníci měli možnost se lépe v tématu zorientovat a získat jiný pohled na toto téma. Odborník si připravil i vizuální materiál a k diskuzi pak témata, která prostupují většinou novodobých krizí. I v naší komunitě jsou rodiny, které museli vzhledem k politické situaci opustit svou zemi a tímto jsme je chtěli podpořit a posílit porozumění a sounáležitost napříč komunitou. Diskuze byla velmi plodná a podařilo se nám vytvořit i s takto náročným tématem příjemné posezení, které účastníky sblížilo a umožnilo jim více do hloubky nahlédnout do problematiky.


6/12/2021 Santova vánoční dílna (tvorba vánočního komiksu v multikulturním duchu)

Oz

Letos jsme se rozhodli inspirovat americkým pojetím Vánoc a zrealizovali jsme Santovu dílnu. Děti svět Santy Clause dobře znají z filmů a seriálů, proto se rády zapojily nejen ony, ale i někteří rodiče a hráli si na elfy, kteří Santovi pomáhají. V prezentaci jsme si nejdříve díky odborníkovi představili jak tvorba komiksu funguje. Všichni se rozdělili do jednotlivých stanovišť, které měly jinou formu a představovali jinou stránku v komiksu. Naplánovali jsme si malou továrnu na výrobu vánočního komiksu na různých stanovištích, která na sebe

navazovaly. Všichni se tedy museli snažit, aby jejich část práce byla kvalitně odvedená, aby se povedl finální výsledek. Zároveň pak mohli sdílet zážitky z toho, když jejich práce a hlavně výsledek závisel na tom, že se všichni snažili na maximum. Většina sdílela, že to bylo náročné, zejména, když se lišily představy o výsledném vánočním komiksu u prvního a posledního stanoviště, ale uspokojení z dobře odvedené práce na konci stálo za to. Představení živého komiksu bylo v závěru setkání již jen třešničkou na dortu.


6/12/2021 Tvoříme a zpíváme vánoční koledy v různých jazycích

Oz

V návaznosti na vyrábění dárečků jsme chtěli vánoční atmosféru posílit i netradičním zpíváním koled. Proto si Bc. Jan Edvard Novák, Mgr. Milada Syrovátková a Mgr. Jiří Barták připravili několik tradičních vánočních písní z různých kultur, zejména takové, které už různé kulturní verze mají jako je Tichá noc, Rolničky apod., aby s nimi dobře fungovala kreativní změna textu a mohli předvést, o co nám před samotným zpíváním půjde. Účastníci si pak rozebrali různé vánoční písně a koledy a pracovali na nových textech písní v různých jazycích. Zapojili se malí i velcí a snažili se vytvořit co nejoriginálnější texty. Využívali jsme k tomu počítače i živé hudební nástroje podle možností a schopností účastníků, odborníci skupinkám pomáhali a skupiny se také inspirovaly navzájem. Na konci pak byly nové texty předány ostatním skupinám a mohli jsme si společně zazpívat zmodernizované písně, ale na žádost účastníků zazněly i tradiční koledy. Podařilo se nám vytvořit úžasnou tvořivou vánoční atmosféru, která hřála u srdce.


28/3/2022 Komunitní škola – Já učím, ty učíš, my učíme

Oz

Setkání zaměřené na výuku běžných předmětů českého vzdělávání s výkladem a podklady z dalších šesti zemí žáky a rodiči. Rodiče a žáci učili v různých ročnících celé dopoledne s učebnicemi a výukovými materiály ze zemí původu.

 

Chcete vědět, jak se Vaše děti učí? Není nic jednoduššího, než si to zažít a vidět. V dopoledním setkání jsme připravili pro rodiče a žáky možnost se navzájem inspirovat a lépe si porozumět s ohledem na styly učení i na jakou látku je kladen důraz. Z důvodu zaměření aktivity jsme se rozhodli propojit výuku jazyků s dalšími předměty za pomoci cizojazyčných učebnic. Kombinace rodičů a žáků měli za úkol si připravit a vyložit či procvičit novou látku v daném cizím jazyce jinou skupinku či dvojici. Výstupem ale nebyl test z dané látky, naopak stačilo sdílení napříč skupinkami, jak se jim pracovalo, co jim sedělo a co se dozvěděli o sobě, o svých dětech a o učitelích ve vztahu k učení a vyučování. Bylo to velmi inspirativní dopoledne, plné výzev a někdy obtížnému porozumění. Zajímavé bylo pro účastníky i porovnání informací v učebnicích z jiných zemí s našimi a jak k učivu přistupují a povídání si s dětmi a rodiči, kteří pochází odjinud a studovali v jiné zemi.


28/3/2022 Komunitní setkání Jarní Jitřní

Oz

V rámci tohoto setkání jsme se chtěli vyhnout klišé Velikonočních tradic. Poprosili jsme tedy naše odborníky o přípravu setkání, kde se můžeme dozvědět více o jarních tradicích obecně v různých zemích světa. Akce byla určena pro veřejnost z okolní komunity i pro rodiče a žáky. Setkání probíhalo jednak v jídelně, kde bylo i promítání a diskuze nad různými českými i světovými jarními tradicemi, pranostikami apod. K dispozici byly i různé ukázky a fotky k prezentovaným tradicím ve vztahu k jednotlivým zemím, aby si je účastníci mohli na začátku prohlédnout a hádat, čeho se mohou týkat. Prostor pak dostali i účastníci, kdy si každý z účastníků na nějakou tradici vzpomněl i na vysvětlení, které se jim z okolí dostávalo a porovnávali jsme tyto informace s těmi, které si připravili odborníci. Další fáze byla ve školní cvičné kuchyňce, kde probíhalo čilé vaření, pečení a doladění několika druhů menu z různých zemí. Diskuze byla živá a každý se zapojil. Na závěr pak měli žáci možnost ochutnat jednotlivá připravená menu.