+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

ZŠ JITŘNÍ

Praha 4, Jitřní 185, příspěvková organizace


IČ 06548733


Bankovní spojení školy 284348366/0300


Bankovní spojení školní jídelny 284348710/0300

Školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň má své vítěze

Ve středu 6.2. 2019 se na naší škole konala recitační soutěž pro žáky ze 2.-5. třídy. Účastníků bylo celkem 9 a konkurovali si ve dvou kategoriích. 

 

V první kategorii pro 2. a 3. třídu bylo pořadí následovné: 1. místo Linda Hölzelová (2.B), 2. místo Tomáš Zenáhlík (3.B), 3. místo Zuzka Kučerová (3.A). 

 

Ve druhé kategorii pro 4. a 5. třídu zvítězila nejstarší účastnice Eva Korousová (5.A), druhé místo obsadil Štěpán Jahoda (4.B) a na třetím místě se umístil Ediz Güler (4.A). 

 

Výherci z obou kategorií postupují do okresního kola. 

 

Všem recitátorům děkujeme za účast a pečlivou přípravu! 

V kompostování jsme byli opět úspěšní

V pondělí 4. února proběhlo na radnici MČ Praha 4 vyhlášení výsledků soutěže v kompostování, které se naše škola pravidelně účastní. Získali jsme 2. místo za kvalitu a 3. místo za písemný projekt.


Úspěch Srdíčkových dnů

Do ředitelny našeho školy dorazila skvělá zpráva. Při zimních Srdíčkových dnech se našim žákům podařilo získat neuvěřitelné 9195 korun! Všechny ty krásné náramky a další upomínkové předměty se podařilo rozprodat. Nasbírané peníze nyní slouží k pomoci dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně závislé na domácí péči svých rodičů, a to na pořízení rehabilitačních a dalších pomůcek, speciální výživy a tak dál. "Prosím, obraťte se na naše poděkování svým šikovným dětem, které se do sbírky zapojily a poděšení si opravdu zaslouží. Jejich pomoc je pro naše děti nenahraditelná, "napsala nám Zdeňka Hollerová z organizace Život dětem. Nedělejte si také záchvaty ze zábavného odpoledne ze zahájení Srdíčkových dnů. Najdete ho v odkazu https://youtu.be/Ay20Wo8V908


Hodina moderní chemie

Chemie nemusí být pouze vzorky a rovnice. Chemie může být i velkým zábavem, zvlášť pokud se dostaneme do nejrůznějších pokusů.


Ve čtvrtek 10.1. zažili žáci 9.A + B a 8.A + B hodinu moderní chemie. Jedná se o akci, kdy zástupci VŠCHT Praha objasňují nejnovější trendy v chemii a především ukazují praktické aplikace chemie, bez nichž dnes celá společnost nedokáže.

Pro 8. stupeň byl připraven 45 minutový program nazvaný Úvod do chemie. Hodina byla zahájena pokusem o chemický semafor, který se žákům moc líbil a vypadal téměř jako nějaká kouzlo. Viděli jsme, jak vybrané kationty barví plameny a vysvětlili si, jaká chemická reakce vlastně hoření je a jak se uplatňuje při barvení plamenů při ohňostrojích. Sledovali jsme zapálení nestlačeného střelného prachu a byli překvapeni, že se neozvala žádná rána. Pomocí kapalného dusíku jsme demonstrovali a vysvětlili Leidenfrostův jev a na závěr programu jsme si s pomocí kapalného dusíku vyrobili vlastní vynikající smetanovou zmrzlinu.


Deváté třída viděly program "Úvod do chemie" již v loňském roce a letos se ponořily do problematiky přeměny energií. Viděli jsme funkční model parního stroje poháněného parou a pak ještě jednoho, který byl poháněn kapalným dusíkem. Dále jsme viděli metanolový článek a Crooksův mlýnek. Zhodnotili sme účinnost automobilových motorů, výhody a nevýhody elektromobilů a aut na solární pohon. Bezesporu byla zajímavá magnetická levitace za použití supravodiče. Na závěr jsme viděli výbuch nestlačeného střelného prachu a pak stlačeného střelného prachu. Rozdíl v hlasitosti byl obrovský.


Celý program byl velmi interaktivní, probíhal formou dialogu a myslím, že se nám všem líbil.


Kouzelné odpoledne

V pátek 4.1.2019 přijeli za dětmi z naší družiny kouzelník "RENO" se svým představením.


Družina 2.A na sněhu

Naše družina chodí ven téměř za všech okolností. Uvnitř nás udrží jen déšť a v některých dnech kroužky, které končí mezi 14:00 a 15:00 hodinou.

A sníh, ten si opravdu užíváme.

 

Fotky z akce najdete zde.


Jitřní ve čtvrtek 20. 12. 2018 zpěvem se zapalováním a rozsvízením vánoční modré christmas stromky ladyla. 

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se od 16.00 do 17.00 hod. Prostory před vchodem do školního objektu zaplňovaly děti, žáky, rodiče, přátelé a náhodné pasažéři. Poprvé jsme uskutečnili veřejné zpívání vánočních koledů a rozsvícení vánočního stromku ZŠ Jitřní. Na improvizovaném a nazvučeném podiu sedí skupina složená z učitelů, k čemuž přibyl i výborný návštěvník. Milou atmosférou navodily nejen vánoční písně, ale i ochutnávky chutí a vánoční punč. Díky všem, kteří se zapojili, už se těšíme na podobné setkání v roce 2019.

 

Pěkné a klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2019.

 

Fotky z akce najdete zde.


6. C se zapojila do projektu Ježíškova vnoučata 

17. prosince třída 6.C navštívila Domov důchodců v Doběticích, který pomáhá starším lidem s Alzheimerovou chorobou. Přijeli jsme předat dárek ve formě velkého zahradního slunečníku a zazpívali jsme jim. Potom jsme se vydali na Erbenovu rozhlednu a pak jsme měli rozchod ve městě, kde se všichni naobědvali. Po rozchodu jsme se vydali zpět na vlakové nádraží a odtud jsme jeli do Prahy.

Výlet jsme si užili a moc děkujeme třídě 6.C, která zaplatila slunečník a panu učiteli Martinu Hamadovi za uskutečnění  výletu.


Členové klubu mladého diváka v tomto školním roce navštívili dvě divadelní představení 

Žáci, kteří se v tomto školním roce přihlásili do Klubu mladého diváka, měli možnost navštívit již dvě představení. První představení, která se jmenovala "Hon na Jednorožce", se podívala na žáky v divadle Minor. Jedná se o dobrodružný příběh podle skutečné události, který se stal v 50. letech minulého století. Hlavnímu hrdinovi, ačkoliv byl nevinný, zbavili svobody a uvěznili. Proto se rozhodl utéct.

Celý příběh dal žákům lepší pohled na pronásledování lidí komunistickým režimem v 50. letech.

Druhé představení v divadle Na Fidlovačce pod názvem "Pokoj lidem dobrého vůle" oživili žáky tradiční české lidové pověsti o jednoduchém příběhu o narození svatého dítěte, který přináší lidem radost, pokoj a lásku. Představení bylo doplněno českými lidovými koledami a vyvolalo tak sváteční atmosféru blížící se k Vánoce.

Na představení žáků doprovází paní učitelky Lenka Kotásková a Elena Zbořilová.


Mikuláš, andělé a čerti na Jitřní

V úterý 5. prosince zaplnili školní budovu andělé, čerti a Mikuláš. Připojili jsme se k tradici, která začala již v 10. století v Porýní, v Čechách pak v 14. století.


Podle legendy vznikla dávka tak, že svatý Mikuláš obdaroval dcery zadluženého otce, kterým hrozil, že se z nich stanou prostitutky. Když se o tom svatý Mikuláš dozvěděl, tři noci jim otevřeli okno do ložnice peníze a tak je zachránil. Tolik legenda o mužích, která nejspíš skutečně existovala. Na přelomu třetího a čtvrtého století, v době Byzantské říše, údajně žijícího biskupa jménem Mikuláš v městě Myra na území dnešního Turecka (nyní název Demre), zastával neoprávněně obviněných a zemřel právě 6. prosince. Oslava svatého Mikuláše se postupně změnila od čistě náboženské k společenské, kdy svatý Mikuláš v doprovodu čerta a anděla obdarovává či kárá děti. Děti většinou dostávají sladkosti nebo uhlí nebo brambory.


Letitá tradice žije i na Jitřní. Celou budovou prošel proces, ve kterém Mikuláše doprovázelo několik čertů a andělů. Zastavili se téměř v každé třídě a kárali i odměňovali děti od nejmladších po nejstarší ročníky. V mnoha třídách potkávali své kolegy, tedy další anděli a čerty. "Hříšné" děti se vykoupily básničkou či písničkou. Pro příště už budou všichni hodní. Tak uvidíme za rok. Mikuláši, čerti a andělé, děkujeme ze návštěvu !!!


Fotografie najdete zde.


Soutěž - Štětský mladý zdravotník 2018

V sobotu 24.11. 2018 se naši mladí zdravotníci z Zdravotnického kroužku zúčastnili soutěže "Štětský mladý zdravotník 2018". Tento soutěž se konala na ZŠ TG Masaryka ve Štětí. Tato skupina prošla 10 stanovišti, kde byla ověřena praktická znalost v ošetřování a komunikaci s zraněnými.

Kroužek má teprve od října, ale přesto jsme skončili na krásném 5. místě z 10. Soutěže se zúčastnili tito žáci:

  • Aneta Buršíková - 4.B, velitelka družstva
  • Matěj Klečák - 4.B
  • David Slavíček - 4.B
  • Amálie Cortés - 4.B
  • Matěj Pastyřík - 3.B

 

Všem moc gratulujeme.


Páťáci v divadle

Tato hra zábavnou formou ukazuje realitu dnešního života a nenásilně poukázala na problémy dnešní doby. Představení bylo doprovázeno oblíbenými melodiemi klasické i moderní hudby a bylo částečně interaktivní. Kdo chtěl, mohl si roli černodivadelního herce vyzkoušet přímo na jevišti.ZŠ Jitřní získala ocenění za účast na kampani Pěšky do školy.

Cílem kampaně Pěšky do školy, kterou organizuje sdružení Pražských matek, je založit tradici pěších dnů a zvýšit počet dětí, které budou pravidelně dopravovány do školy na pěšky. Naše škola se poprvé zapojila do kampaně v loňském roce. Letos jsme připravili i soutěžní klip, se kterým jsme se zúčastnili 8. listopadu vyvrcholení kampaně. Sice jsme nevyhráli, ale jsme získali ocenění za náš přístup a klip se líbil. Příští rok se zkusíme posunout výš. Díky všem za účast, pomoc a podporu :-).

 

Videoklip.


Jitřní má transparentní účet, můžete přispět na vybavení školy.

ZŠ Jitřní má zřízený transparentní účet pro získání dalších prostředků na rozvoj vybavení hřišť, sportovních prostor a prostor k volnočasovým aktivitám.


V současné době můžete přispívat na:

a) nákup interaktivní tabule - variabilní symbol 901

b) nákup dataprojektoru s plátnem - variabilní symbol 902

c) nákup sportovního vybavení - variabilní symbol 903


Informace o stavu účtu naleznete na internetových stránkách ČSOB . Výpisy z účtu jsou zveřejňovány měsíčně.


Všem přispěvatelům děkujeme :-)


Den Halloween na Jitřní

Halloween je původně Irský lidový svátek, který vznikl z oslavy všech svátků a je nejrozšířenější v anglicky mluvících zemích. Slaví se 31. října, den před křesťanským svátkem všech svatých. Název vznikl zkráčením anglického "All Eve", tj. "Předvečer všech svatých". Halloween je nejpopulárnější v anglicky mluvících zemích, kde děti oblékají do strašidelných kostýmů, chodí z domova do domu a koledují. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezávané pudlíky se svíčkou uvnitř, čarodějky, duchové, anci, peli, prostě vše, co zavinuje tajemnem. Typickými barvami jsou černá a oranžová. Způsob slavení i jisté tajemno získal své příznivce po celém světě, Česká republika včetně.

K oslavě Halloween se na středu 31. října 2018 přidala i naše škola. Letos byla poprvé organizace na Školním parlamentu. Akce se zapojila většina žáků a učitelů a školní budova se stala rájem duchů, kostlivců mistrů a pohádkových postav. Atmosféru pomohla doplnit i dekorem. Po velké přestávce se školou prohnal průvod masek, který skončil v tělocvičnéch. Zde probehlo Halloween strana a vyhodnocení nejlepších masek. Porota měla vskutku těžké, ale nakonec rozhodla o prvních třech místech za 1. a 2. stupeň.  

Poděkování patří všem, kteří se do práce na Halloween Day zapojili a pomohli i se závěrečným úklidem. Zvláštní poděkování pak patří děkátkám a paní učitelce Vackové za nadantcování pro první stupeň.

 

Více fotografií naleznete zde.

 

Video naleznete na YouTube.


ZŠ Jitřní se účastní elitního vojenského závodu MISE

Žáci se zúčastnili dvoudenního vojenského závodu "MISE", který proběhl 9. 10. a 10. 10. 2018 v exkluzivním prostředí výcvikového areálu 43. výsadkového praporu v Chrudimi av okolí přehrady Seč. Při tomto závodě účastníci plnili různě náročné úkoly, které vyžadovaly taktickou schopnost, spolupráci v týmu, dovednost a fyzickou zdatnost, logické uvažování a znalost české historie.

Závod byl pořádán na počest moderních vojenských veteránů. Možnost účasti získala pouze 10 škol z celé České republiky, mezi nimi i žáci ZŠ Jitřní.

 

Více fotografií naleznete zde.


ZŠ Jitřní byla úspěšná iv městském kole přespolního běhu

 

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 se uskutečnil celopražský kolo v přespolním běhu, do kterého jsme postoupili díky výborným výsledkům na předchozích závodech Prahy 4. A jsme byli opět úspěšní !!!

Závody byly velmi těžké, protože zde bylo spousta vynikajících sportovců z celé Prahy. Ale ani v této konkurenci nezstálili sportovci našeho školy pozadu. Mladším žákyním těsně uniklo první a obsadily druhé místo. Starší žákyně skončily čtvrté, mladší žáci šestí a starší sedmi. Mimo týmů jsme podali i skvělé individuální výkony - Eliška Jarošová a Líza Brejchová se staly vítězkami svých rozběhů.

 

Chválíme všechny zástupce ZŠ Jitřní a děěěěkuuuujeeeemeeee !!!!

 

Více fotografií naleznete zde.


ZŠ Jitřní získala v Běhu Krčským lesem putovní pohár starosty Prahy 4

20. ročník závodu v přespolním běhu O pohár starosty Prahy 4 vyhráli reprezentanti ZŠ Jitřní a získali tak putovní pohár. Akce proběhla pod záštitou starosty MČ Praha 4 Mgr. Petra Štěpánka v úterý 2. října 2018. Účastnilo se více než 300 žáků základních škol. Organizovali ji sportovní lektoři DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 a Základní škola Filosofská. 


Fotografie z akce najdete na webu DDM Praha 4 - Hobby centrum 4.


Atletický čtyřboj na Jitřní!

Ve čtvrtek 27.9. se na Jitřním konalo finále obvodního kola Prahy 4 v atletickém čtyřboji v kategorii 8. a 9. tříd. Závodily týmy chlapců a dívky. Akce se zúčastnili škol ZŠ Jitřní, ZŠ Jižní, ZŠ Horáčkova a pouze v kategorii chlapců ZŠ Jílovská.

Každý ze závodníků musel absolvovat 60 m, dívky pak 800 m a chlapci 1000 m. Dále si závodníci vybírali mezi skokem vysokým či dalekým, a mezi vrchem koulí nebo hodem míčkem.


Naší školou se podařilo opanovat obě dvě kategorie a vystoupat na nejvyšší stupeň. Zatímco dívky si hladce chodily hladce pro vítězství, bojovali o něj do poslední disciplíny, běží na 1000 m. V přímém souboji porazili ZŠ Jílovskou a mohli spolu s dívkami radovat z vítězství.


Školu reprezentovali:


Chlapci: Prokop Smetana, Ondřej Pelant, Martin Sobotka, Jan Morava, Jakub Novosad


Dívky: Eva Caldrová, Veronika Hanzlíková, Adéla Trnková, Eliška Vojtěchovská, Aneta Karafiátová


Gratulujeme k vítězství a jsme na všech hrdí !!!


Fotbalové finále obvodního kola Prahy 4

Ve středu 26. 9. se hrálo na Tempu okresního fotbalového finále Prahy 4 v mladších (6. a 7. třídě) a starších (8. a 9. třída) kategoriích. Naše škola postoupila do obou.


Mladší kráčeli turnajem velice svrženě a po celou dobu přehrávali jednoho soupeře za druhé. Zádrhel přišel v posledním zápase, výrazně jsme přehrávali ZŠ Jílovskou, vytvořili jsme si šanci, avšak nejdříve jsme získali gól, když se náš závodník ojediněle dostal na naši polovinu. Podařilo se nám vyrovnat. Na řadu tak přišly pokutové kopy, ve kterých měla větší štěstí ZŠ Jílovská a získala vítězství v Praze 4 v kategorii 6. a 7. třídy.


Ve starší kategorii už hráli mnohem vyrovnanější zápasy. Především čtyři nejlepší celky měly ve svých řadách několik skvělých hráčů, kteří jsou táhli. My jsme postoupili ze skupiny jako druzí, když jsme ve skupině podlehli Kavčím Horám. V semifinále jsme hráli s Novým Porgem. Vstup do utkání se nám nepodařilo, prohrávali jsme dva nula. Kluci nic nevzdali a podařilo se jim vyrovnat. Kopaly se trest. Rozhodlo se až v šesté řadě, kdy štěstěna přiklonila na naši stranu. Ve finále jsme se opět utkali s Kavčím Horámem, kterým jsme chtěli vrátit předchozí porážku. Zápas se pro nás nevyvíjel moc dobře, když jsme inkasovali první gól my. Avšak kluci vyhrali zbytky svých sil do útočení a podařilo se jim vyhrát a vyhrát 3: 1. Poslední dva zápasy byly obrovsky těžké a kluci prokázali obrovské odhodlání jít za vítězství.


Týmy tvořily:


6. a 7. třídy: Vojta Barták, Pavel Šimonovský, Samuel Koller, Matyáš Klouček, Jakub Špičák, Hynek Zlatuška, Vojta Černý, Alex Kukuczka, Matěj Soós, Jaroslav Capouch, Jan Jeřábek


8. a 9. třídy: Jan Müller, Martin Sobotka, Ondřej Pelant, Jakub Novosad, Richard Gnip, Jan Kačer, Alex Magdi, Matěj Procházka, Ondřej Šerák, Antonín Jakubův


Všem klukům gratulujeme a jsme na nich hrdí!


Naši žáci jsou šestí v ČR v závodech sportovní všestrannosti!


Dvoudenní republikové finále závodů ve sportovní všestrannosti (OVOV) se uskutečnilo 6. a 7. září v Brně za účasti více než 600 žáků ze 187 škol z celé ČR. Soutěžilo v deseti disciplínách.

Díky skvělému přístupu našich zástupců k závodům i vzájemné podpoře máme skvělé týmové 6. místo. Díky týmu ve složení Martin Sobotka, Ondřej Pelant, Bořek Brejcha, Marek Oravec, Eva Caldrová, Apolena Švábíková, Karolína Jarošová a Tereza Grygarová za výbornou prezentaci naší školy.


Mnozí z nich podali výkony na předních místech, které si zaslouží zveřejnit: 


Karolína Jarošová - celkem 6. místo v její věkové kategorii

Antonín Jakubův - 14. místo v individuálním závodě v jeho věkové kategorii

Apolena Švábíkové - 113 sedů-lehů za dvě minuty (10. nejlepší výkon ze všech závodnic, celkem 15. místo v jejím věkové kategorii)

Karolína Jarošová - čas 3:21 na 1 km (7. nejlepší výkon ze všech závodnic v jejím věkové kategorii a současně i celkové 6. místo)

Ondřej Pelant - 17,8 mv hodu medicinbalem (23. místo, současně i celkový 14 místo v jeho věkové kategorii)


Děkujeeeeeem !!!!!


Sportovalo se, pochutnávalo a vzpomínalo. ZŠ Jitřní slavila osmdesát let!

Dveře naší opět osamostatněné školy Jitřní se 22. září otevřely veřejnosti. Už od rána sem přišlo desítky současných i bývalých žáků a učitelů, aby společně zavzpomínaly na léta strávená v naší škole. V hudebně si rodiče povídali v improvizované kavárně, kde byla i prodejní výstava výtvarných děl žáků z Jitřní. Vystavená kopie obrazu od Clauda Moneta, o níž byl největší zájem, se prodával jako první. Děti si pod dohledem svých učitelů pořádně zaujali na školních hřištích a vytvořili ve školních dílnách. Úspěch slaví výstava starých fotografií a dokumentů rozmístěná ve vestibulu školy a v chodbách, stejně jako stánku, ve které bylo možné zakoupit paměťové pexeso, jehož výtěžek bude věnován na nákup interaktivní tabule. V učebnách fyziky a chemie se zase střely ukázaly pokusy.

Úderem půl třetí polední zahradníci na zahradě školy zasadili lípu. Poté se krájely dorty, které školou k výročí udělala cukrárna maminky z 6.C Vlaďky Liškové a radnice pro školství Jaroslav Míth. Radní Jaroslav Míth a zastupitel Pavel Caldr současně se školou pod vedením nové paní ředitelky Mileny Hartigové přála ve svých projevech mnoho štěstí a spousty výzkumných žáků a nadšených učitelů a také škol předal dárkový šek.

Desítky hostů využily odpoledne i možnost komentovaných prohlídek školy. Ve zvlášť hojném počtu se setkali první ročníky 1966 až 1967 pod vedením své učitelky Jitky Němečkové. Nevadilo se, že právě fotka této třídy chyběla. Po letech překvapivě hravě rozpoznávali kamarády z jiných ročníků. Vynikala v tom hlavně Blanka Čížková Tonyková, jejíž maminka se vařívala ve zdejším jídelně. "Ne tohle je přece Jindra Pačesová! A zde Eva Ryčlová a Běla Nováková", ukázala spolužákům na obrázcích a získala za sebou novou křížovou přezdívku.

Jana NovákováZŠ Jitřní vítala v pondělí 3. září 2018 své nové žákyně a žáky

Počasí nám sice nepřálo, začátek nového školního roku jsme velmi dobře oslavili!


Připravované společné zahájení školního roku všech základních škol Základní školy na školní hřišti překazil déšť.


Na zahajovací slavnosti v gymnáziu našeho základního školního střediska jsme na pondělí v 9 hodin ráno přivítali celkem 55 prvňáčků a 9 žáků ročníku.


Děti se ujaly naši zkušená učitelka Kamila Koubková, Pavla Vašíčková a Ivana Vacková. Popřát žákům i našemu znovuovně osamostatněnému žákům všechno nejlepší v novém školním roce přišli zástupci Městské části Praha 4 Pavel Caldr a Jaroslav Míth. Slavilo se iv učebnách vyšších ročníků. Do sportovních skupin šestých tříd nám přibylo spousta nových nadějných atletů.


Kam až to mohou mnohé u nás dotáhnout, děti viděly na vlastní oči. Pozdravit je osobně přihlášen letos juniorskou atletickou mistryně světa Amálie Švábíková, naše bývalá žačka. Zdůraznila, že vše, co se na ZŠ Jitřní učil, je opravdu pyšná.


Tak držme palce všem dětem, rodičům, pedagogům a dalším zaměstnancům školy, už v novém školním roce vše klape tak jako první školní den!

Text...