+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

ZŠ JITŘNÍ

Praha 4, Jitřní 185, příspěvková organizace

IČ 06548733


Bankovní spojení školy 284348366/0300


Bankovní spojení školní jídelny 284348710/0300

Pod odkazem PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY byl spuštěn on line přihlašovací systém pro přihlašování do kroužků pořádaných ZŠ Jitřní. Přihlašování do kroužků bude možné pouze prostřednictvím tohoto systému.

 

Do přihlášky je nutné uvádět variabilní symbol, jméno, příjmení a datum narození žáka, telefonní číslo a emailovou adresu zákonného zástupce.

 

Pokud budete chtít přihlásit žáka do více kroužků, zvažte, který kroužek budete přihlašovat dřív, který později. Po zaplnění volných míst nebude přihlášení možné.

 

Na kroužky, které nejsou pořádány ZŠ Jitřní, se přihlašujte podle pokynů jejich organizátora.


Využijte možnosti pořídit Vašim potomkům ISIC card Školák. Pomáhá a šetří. Platí 5 let, maximálně však po dobu školní docházky. Více informací zde.