+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

Vážení zákonní zástupci žáků 2. stupně,


od 8. června 2020 bude možné v omezené podobě i dobrovolné vzdělávání žáků 2. stupně. Toto vzdělávání bude mít spíše formu konzultací a bude probíhat v maximálně patnáctičlenných školních skupinách. 


Pro organizaci a koordinaci vzdělávacích aktivit obou stupňů naší ZŠ potřebujeme znát do 3. 6. 2020 zájem o dobrovolné vzdělávání na 2. stupni. Žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku:


Vstup do dotazníku 


Vysláním žáka na dobrovolné vzdělávání v budově školy zákonný zástupce souhlasí s pravidly stanovenými MŠMT a potvrzuje, že je vzal na vědomí.


Mgr. Milena Hartigová

ředitelka ZŠProvoz venkovního školního sportovního areálu ZŠ Jitřní od pondělí 25. 5. 2020

 

Dnem 25. 5. 2020 začíná dobrovolné vzdělávání žáků 1. stupně formou školních skupin. Školní skupiny končí svou činnost v 16.00 hod. Venkovní školní sportovní areál budou moci z důvodu prevence a dodržení platných protiepidemiologických opatření využívat do 16:00 hod. pouze školní skupiny a účastníci smluvních sportovních aktivit.

 

V rámci komunitní spolupráce bude vnější školní sportovní areál pro žáky školy i obyvatele Hodkoviček volně zpřístupněn od pondělí do pátku v čase od 16:00 do 19:00 hod.

Areál není přístupný o sobotách, nedělích, státem uznaných svátcích a nepříznivém počasí.

 

Upozorňujeme návštěvníky na povinnost dodržovat provozní řády sportovišť. Zároveň upozorňujeme, že v areálu nejsou k dispozici toalety ani šatny.

 

Budova ZŠ Jitřní, její vnitřní prostory a venkovní sportovní areál jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Správcem zpracování je ZŠ Jitřní.

 

Mgr. Milena Hartigová

ředitelka ZŠ Jitřní

 


Informace MŠMT

MŠMT rozeslalo školám písemný materiál  Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Zároveň zaslalo samostatně i Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Žádáme  všechny zákonné zástupce našich žáků, aby se zněním písemného materiálu seznámili.

 

Celý materiál MŠMT ke stažení

 

Čestné prohlášení ke stažení.


MČ Praha 4 zjišťuje zájem o prázdninovou školní družinu pro žáky 0. - 4. ročníku

 

Na základě počtu zájemců a po dohodě se školami následně MČ Praha 4 rozhodne, které základní školy prázdninový provoz školní družiny zajistí. Školní družina je určena pro děti zaměstnaných rodičů.

 Vstup do on-line dotazníku

 


Zápis do přípravného ročníku - máme ještě volná místa

 

Zápis do přípravného ročníku pro školní rok 2020/2021 bude na ZŠ Jitřní proběhl od 2. do 16. května. Vzhledem k volným místům lze nadále podávat přihlášky. Bližší informace a dokumenty naleznete zde. 


Boj proti virové nákaze podpořili svou tvorbou i naši žáci !!! 


Využijte možnosti pořídit Vašim potomkům ISIC card Školák. Pomáhá a šetří. Platí 5 let, maximálně však po dobu školní docházky. Více informací zde.