+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

ZŠ Jitřní má vlastní psycholožku

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, 


dovoluji si vás touto cestou informovat, že na naší škole zahájil svou činnost školní psycholog - Mgr. Dagmar Boučková. 


Aby mohli žáci (případně třídy) služby využít, je potřeba získat Váš souhlas. Udělením informovaného souhlasu akceptujete působení školního psychologa na škole. Pokud se rozhodnete, že informovaný souhlas s činností školního psychologa nedáte, nemá právo Vašemu dítěti služby poskytovat a např. v případě třídního programu řízeného psychologem bude trávit čas odděleně v náhradní třídě. Pro další specifičtější práci s jednotlivými dětmi je třeba Váš individuální souhlas (o nabídce spolupráce budete v tomto případě předem informováni a požádáni o souhlas).


Vzhledem k tomu, že na škole působí psycholog pouze v úterky, domluvte se prosím na setkání předem cestou
e-mailu dagmar.bouckova@zsjitrni.cz. 


Věříme, že působení školního psychologa přímo na naší škole bude pro Vás i Vaše děti přínosem.                                                                                                                Mgr. Milena Hartigová, ředitelka

t...